drk_brande_1.png
img3.png
img4.png
Velkommen

Røde Kors besøger Malawi

Røde Kors Brande sender Charlotte Lauridsen sammen med 9 andre frivillige og 2 ansatte i Røde Kors Danmark på studietur til Malawi i det sydlige Afrika. Formålet med rejsen er at få indblik i Røde Kors internationale udviklingsarbejde og et venskabsprojekt, som bl.a. også er støttet af Røde Kors Brande.

Gennem de seneste 3 år har Røde Kors Danmark og Røde Kors halvmåne, sammen med bl.a. Danida finansieret projektet i tre forskellige landdistrikter, som forventes at nå ud til 150.000 sårbare mennesker.

Projektets aktiviteter skal styrke lokalsamfundet, ved at gøre dem modstandsdygtige over for katastrofer, forbedre levevilkårene og fremtidige livsmuligheder. Med særligt fokus på sundhed, vand og sanitet, katastrofe håndtering og inklusion, som bl.a. Omhandler økonomisk støtte til udsatte forældreløse børn, så de også får mulighed for at komme i skole og uddanne sig.

Besøget slutter i hovedstaden Lilongwe i Røde Kors hovedkontor. Og når gruppen så igen vender hjem efter turen, berigede, fulde af indtryk, med en større forståelse og viden om, hvordan Røde Kors Danmark arbejder ude i verden for at forbedre livsbetingelserne for tusindvis af sårbare mennesker, skal vi som et led i besøget ud og fortælle om venskabsprojektet. Det kommer til at foregå bl.a. gennem foredrag, interview, artikler og meget mere.

 

Ved generalforsamlingen den 25. februar 2019 fik Røde Kors, Brande, ny formand, nemlig Rie Mortensen.

Inge Kristensen, som fratrådte som formand, har været i bestyrelsen i 25 år, heraf de sidste 12 år som formand. Inge fortsætter som aktivitetsleder for Ferieprojekter, Julehjælp, Solskinscafeen samt Hjælp til konfirmation og kontingent.

Hver dag hjælper frivillige og medarbejdere fra Røde Kors mennesker, der rammes af katastrofer, krige og konflikter eller på anden måde lever under håbløse forhold. I Røde Kors, Brande er vi mange frivillige, der på hver sin måde glade yder en frivillig og ulønnet indsats og derved hjælper og glæder et medmenneske. Læs mere herom under de forskellige aktiviteter.

Via overskuddet fra butikken har vi i stor udstrækning selv midler til de mange forskellige aktiviteter, vi har i afdelingen. I de senere år har vi således modtaget midler/donationer til vort arbejde fra: § 18 midler fra Ikast - Brande Kommune, Lions Club, Odd Fellow Ordenen, BioMar, Erik Thunes Legat, Bestseller, Siemens, Stubkjær Invest, Total Wind, Brandtex, Lars Laigaard, Det Danske Spejderkorps, Brande og Inner Wheel. Tak til Miraca, som donerede personalarmer i forbindelse med 1 års fødselsdagen i Røde Kors Butikken. Også en stor tak til Velux Fonden for donation i f.m. etablering af mødelokale på Revlingevej. Ligeledes retter vi en tak til Serup Olesen, Soroptimisterne, Rahbek Brande, Karlo Kragsig Kristensen, Martin Sørensen og Midtau2 Servicecenter v/Ib Pedersen.

Kontakt os, hvis du har lyst til at være frivillig i Røde Kors, Brande, eller at donere midler til vort arbejde for udsatte. Alle beløb, stort eller lille modtages med taknemlighed.

Har du lyst til at støtte op om vort arbejde, er du også velkommen som medlem: Tilmeld dig på www.rodekors.dk eller direkte i lokalafdelingen.

 

Info om persondata:

Som frivillig og bruger i Røde Kors Brande afd. registrerer vi kun almindelige persondata i det omfang, der er konkret behov for det. Her kan nævnes: navn, adresse, telefonnummer,  E-mail adresser og CPR nummer i forhold til dækning af Røde Kors forsikring. Alle oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og administreres af kasserer Vagn Krogstrup.

Såfremt man ønsker oplyst, hvilke oplysninger vi ligger inde med, kan der rettes henvendelse til Vagn Krogstrup. I den forbindelse gøres opmærksom på, at det er den frivillige eller brugeren, der selv har ansvar for at give besked om ændringer til personoplysningerne f.eks. ny adresse og lign.

 

Ansvarlig for hjemmeside: Kirstine M. Olesen Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.