drk_brande_1.png
img3.png
img3.png
Venskabsprojekter

Røde Kors Brande har i 2021 støttet en række projekter. Læs her hvilke og find mere viden på Venskabsprojekter | Mit Røde Kors (mitrodekors.dk)

Katastrofefonden er i 2021 støttet med 150.000 fra Brande afdelingen.

Det er Katastrofefonden, der gør, at Røde Kors kan rykke hurtigt ud til verdens brændpunkter, om det så er til naturkatastrofer, krig eller sult. Røde Kors er til stede før, under og efter med nødhjælp, psykosocial støtte og initiativer, der skal beskytte mod katastrofer i fremtiden.

Kenya: Et bedre liv for unge i slumkvartererne i Nairobi

Gennem projektet støttes unge mænd i slumområdet Mukuru, der ligger tæt på den kenyanske hovedstad Nairobi. Projektet er en del af et større arbejde, som Kenyansk Røde Kors har startet, og som sigter mod at forbedre sikkerheden i Mukuru. Her er unge mænd en særligt sårbar gruppe, fordi de i mange tilfælde hverken har job eller uddannelse og bliver opfattet negativt i lokalområdet. Venskabsmidlerne fokuserer specifikt på at hjælpe udsatte unge mænd samt at styrke lokalområdet i at hjælpe dem. Aktiviteterne vil blandt andet fokusere på at afhjælpe de unges mentale problemer, undervise dem i konfliktløsning og fredelig kommunikation samt at oprette grupper, hvor udsatte og sårbare grupper i området kan dele deres erfaringer.

Der er brug for 1.220.000 kr. per år i perioden 2019-2021.

Røde Kors Brande har i 2021 støttet projektet med 90.000 kr.

Bangladesh: Psykosocial støtte til personer udsat for naturkatastrofer

Bangladesh er et af verdens mest udsatte lande overfor oversvømmelser — især fordi klimaforandringer gør, at de rammer hyppigere og hyppigere. Pengene fra venskabsprojektet går derfor til at styrke den psykosociale modstandsdygtighed i lokalsamfund i Bangladesh. Det sker ved at træne hundredvis af medarbejdere og frivillige i Bangladesh Røde Halvmåne i at udøve psykosocialstøtte.

Der er brug for 732.000 kr. i 2021.

Røde Kors Brande har i 2021 støttet projektet med 40.000 kr.

Ukraine: Hjælp og støtte til internt fordrevne og værtslandsbyer

Konflikten i det østlige Ukraine har medført store grupper af internt fordrevne. Derfor fokuserer dette nye venskabsprojekt på at hjælpe de mennesker, som er blevet tvunget til at flygte samt dem, som bor i de landsbyer, hvor de internt fordrevne slår sig ned.

Projektets aktiviteter fokuserer både på at udvikle de lokale Røde Kors afdelinger, så de bedre er i stand til at hjælpe, men også udvikle nye psykosociale aktiviteter til sårbare grupper og aktiviteter, der promoverer de udsatte gruppers rettigheder.

Der er brug for 795.000 kr. i 2019 og 1.220.000 kr. per år i perioden 2020-2021.

Røde Kors Brande har støttet projektet med 90.000 kr.  i 2021

Hviderusland: Et stærkt civilsamfund og støtte til sårbare grupper

Projektet tar’ del i udviklingen af et stærkt civilsamfund i Hviderusland, der gør det muligt at forbedre sårbare gruppers levevilkår og livskvalitet. Venskabsmidlerne går til tre projekter, som har fokus på at skabe et støttende miljø for civilsamfundet og skabe dialog med beslutningstagere. Fokus er især på at lede og støtte frivilligbaserede aktiviteter, som kan forbedre adgangen til social services. Der etableres desuden familienetværk og andre tiltag til samarbejde om børns rettigheder og forebyggelse af vold, alkoholmisbrug og stigmatisering af sårbare grupper. Der er desuden et særligt fokus på at forbedre marginaliserede unges muligheder for at komme i job og tage del i lokalsamfundet.

Der er brug for 670.000 kr. per år i perioden 2019-2021.

Røde Kors Brande har i 2021 støttet projektet med 40.000 kr.

Fængselsbesøgstjenesten: Kontaktpersoner til ensomme indsatte

Mange indsatte mister kontakten til familie og venner, når de får en fængselsdom. Tiden i fængsel er meget usikker, og det er svært at skabe nye relationer. Med venskabsmidlerne sikrer Røde Kors blandt andet, at indsatte har en frivillig besøgsven, som støtter den indsatte og sikrer meningsfuld social kontakt til verden udenfor samfundet.

Pengene går blandt andet til, at de frivillige støttes og klædes på til opgaven gennem kurser, som giver indblik i de indsattes virkelighed, udfordringer og ønsker for livet. Målet er at medvirke til at sende de indsatte godt på vej tilbage i samfundet, når de bliver løsladt, og være med til at forhindre tilbagefald til ny kriminalitet.

Der er brug for 1.000.000 kr. i 2021

Røde Kors Brande har i 2021 støttet projektet med 20.000 kr.

Vågetjenesten: Ingen skal dø uønsket alene

Hvert år dør mere end 5.000 danskere uden nogen ved deres side. De har ingen til at mindes livet med, ingen til at holde i hånden i livets sidste timer. Det er Røde Kors med til at ændre gennem Vågetjenesten. Når telefonen ringer, rykker en våger ud for at sidde med en døende og skabe tryghed og ro i den sidste tid. Vågerne er aktive på alle døgnets timer på plejehjem, sygehuse og i private hjem.

Mange af de døende er mennesker, der i forvejen har levet en ensom tilværelse uden familie og venner.

Pengene går til at understøtte, at vågetjenesten kan udbredes endnu mere på plejehjem, sygehuse og i hjemmeplejen.

Der er brug for 1.000.000 kr. i 2021

Røde Kors Brande har støttet projektet med 10.000 kr. i 2021

At vi har kunnet donere så flotte beløb, er en følge af, at vores Røde Kors butik fungerer rigtig godt og kom ud af 2021 med et meget stort overskud.

For yderligere interesse er du velkommen til at kontakte:

Emma Winther

Tlf. : 30 38 63 20