drk_brande_3.png.png
img2.png
img3.png
Ikast-Brande kommunekreds

I kommuner med to eller flere Røde Kors afdelinger udgør disse en kommunekreds.

I Ikast - Brande kommune er der tale om Ikast, Brande og Nr. Snede Afdeling.

 

Formand:         Tove Sørensen, Nr. Snede
Næstformand:  Inge Kristensen, Brande
Kasserer:         Margit Lysgård, Ikast