drk_brande_3.png.png
img3.png
img3.png
Velkommen

 

Det var forrygende!

Ikke mindre end 70 personer deltog i generalforsamlingen i Røde Kors, Brande i aftes den 1. februar 2022.

Oplevelsesmedarbejder ved Århus Kommune, Marlena Porat høstede stort bifald for sin historie om en ung kvindes besøg i Røde Kors Butikken i Brande. Da hun betalte for sit indkøb, fik hun nogle frivilliges ord med på vejen og forstår, hvad det betyder at handle genbrug herunder hvad det frivillige arbejde i Røde Kors, Brande gør for sårbare i Brande og ude i den store verden.

Hold øje med facebook – der vil efterfølgende komme opslag fra hendes historie.

Inden man gik over til selve generalforsamlingen var Røde Kors vært ved håndmadder, øl eller vand.

Røde Kors i Brande har fået ny formand. Emma Winther Christensen afløser Rie Mortensen, der ikke ønskede genvalg, men fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Flemming Sørensen ønskede ikke genvalg og blev afløst af en anden Flemming med efternavnet Christiansen.

Under eventuelt blev flere jubilarer fejret med blomster og årsnåle.

Under fanebladet Bestyrelsen kan du se, hvordan bestyrelsen har konstitueret sig.

 

Hver dag hjælper frivillige og medarbejdere fra Røde Kors mennesker, der rammes af katastrofer, krige og konflikter eller på anden måde lever under håbløse forhold. I Røde Kors, Brande er vi mange frivillige, der på hver sin måde glade yder en frivillig og ulønnet indsats og derved hjælper og glæder et medmenneske. Læs mere herom under de forskellige aktiviteter.

Via overskuddet fra butikken har vi selv midler til de mange forskellige aktiviteter, vi har i afdelingen. I de senere år har vi således modtaget midler/donationer til vort arbejde fra: § 18 midler fra Ikast - Brande Kommune, Lions Club, Odd Fellow Ordenen, BioMar, Erik Thunes Legat, Bestseller, Siemens, Stubkjær Invest, Total Wind, Brandtex, Lars Laigaard, Det Danske Spejderkorps, Brande og Inner Wheel. Tak til Miraca, som donerede personalarmer i forbindelse med 1 års fødselsdagen i Røde Kors Butikken. Også en stor tak til Velux Fonden for donation i f.m. etablering af mødelokale på Revlingevej. Ligeledes retter vi en tak til Serup Olesen, Soroptimisterne, Rahbek Brande, Karlo Kragsig Kristensen, Martin Sørensen og Midtau2 Servicecenter v/Ib Pedersen.

Kontakt os, hvis du har lyst til at være frivillig i Røde Kors, Brande, eller at donere midler til vort arbejde for udsatte. Alle beløb, stort eller lille modtages med taknemlighed.

Har du lyst til at støtte op om vort arbejde, er du også velkommen som medlem: Tilmeld dig på https://www,rodekors.dk

Info om persondata:

Som frivillig og bruger i Røde Kors Brande afd. registrerer vi kun almindelige persondata i det omfang, der er konkret behov for det. Her kan nævnes: navn, adresse, telefonnummer,  E-mail adresser og CPR nummer i forhold til dækning af Røde Kors forsikring. Alle oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og administreres af kasserer Kent Erik Skou Hansen.

Såfremt man ønsker oplyst, hvilke oplysninger vi ligger inde med, kan der rettes henvendelse til Kent Erik Skou Hansen. I den forbindelse gøres opmærksom på, at det er den frivillige eller brugeren, der selv har ansvar for at give besked om ændringer til personoplysningerne f.eks. ny adresse og lign.

 

Ansvarlig for hjemmeside: Kirstine M. Olesen Mail:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.