drk_brande_3.png.png
img2.png
img2.png
Velkommen

 

Generalforsamling afholdtes den 27. maj 2021.

Inden afholdelse af selve generalforsamlingen fortalte aktivitetsleder for Integration Charlotte Lauridsen om arbejdet med integration. Hun havde taget 2 brugere med, og undervejs interviewede Charlotte dem, så vi fik et godt indblik i, hvordan det har været at komme til et fremmed land og skabe sig et liv her.

Under foredraget var der kaffe, te og småkager til de ikke mindre end 45 fremmødte.

Herefter hyggede de 45 deltagere sig med håndmader, øl og vand.

Generalforsamlingen blev afviklet efter vedtægter i Røde Kors.

Kirstine M. Olesen ønskede (efter 26 år i en god sags tjeneste) ikke genvalg til bestyrelsen. Kasserer Vagn Krogstrup ønskede at trække sig fra bestyrelsen.

Nye i bestyrelsen er:

Kent Erik Skou Hansen og Emma Winther Christensen.

Ny suppleant er:

Kirsten Jensen.

Hver dag hjælper frivillige og medarbejdere fra Røde Kors mennesker, der rammes af katastrofer, krige og konflikter eller på anden måde lever under håbløse forhold. I Røde Kors, Brande er vi mange frivillige, der på hver sin måde glade yder en frivillig og ulønnet indsats og derved hjælper og glæder et medmenneske. Læs mere herom under de forskellige aktiviteter.

Via overskuddet fra butikken har vi selv midler til de mange forskellige aktiviteter, vi har i afdelingen. I de senere år har vi således modtaget midler/donationer til vort arbejde fra: § 18 midler fra Ikast - Brande Kommune, Lions Club, Odd Fellow Ordenen, BioMar, Erik Thunes Legat, Bestseller, Siemens, Stubkjær Invest, Total Wind, Brandtex, Lars Laigaard, Det Danske Spejderkorps, Brande og Inner Wheel. Tak til Miraca, som donerede personalarmer i forbindelse med 1 års fødselsdagen i Røde Kors Butikken. Også en stor tak til Velux Fonden for donation i f.m. etablering af mødelokale på Revlingevej. Ligeledes retter vi en tak til Serup Olesen, Soroptimisterne, Rahbek Brande, Karlo Kragsig Kristensen, Martin Sørensen, Midtau2 Servicecenter v/Ib Pedersen og Serup Olesen.

Kontakt os, hvis du har lyst til at være frivillig i Røde Kors, Brande, eller at donere midler til vort arbejde for udsatte. Alle beløb, stort eller lille modtages med taknemlighed.

Har du lyst til at støtte op om vort arbejde, er du også velkommen som medlem: Tilmeld dig på www.rodekors.dk eller direkte i lokalafdelingen.

 

Info om persondata:

Som frivillig og bruger i Røde Kors Brande afd. registrerer vi kun almindelige persondata i det omfang, der er konkret behov for det. Her kan nævnes: navn, adresse, telefonnummer,  E-mail adresser og CPR nummer i forhold til dækning af Røde Kors forsikring. Alle oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og administreres af kasserer Kent Erik Skou Hansen.

Såfremt man ønsker oplyst, hvilke oplysninger vi ligger inde med, kan der rettes henvendelse til Vagn Krogstrup. I den forbindelse gøres opmærksom på, at det er den frivillige eller brugeren, der selv har ansvar for at give besked om ændringer til personoplysningerne f.eks. ny adresse og lign.

 

Ansvarlig for hjemmeside: Kirstine M. Olesen Mail:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.